Plan Konferencji

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt

„Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne domu, środowiska, instytucji i kraju”, Katowice 17.03.2018 r. CINIBa

Harmonogram:

10:00 – powitanie gości i przemówienia patronów

10:40 - Senator dr hab. Andrzej Misiołek (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach) – „Bezpieczeństwo ekologiczne – jak współcześnie je rozumieć?”

11:00 – przemówienia zaproszonych gości

11:30 - Poseł Grzegorz Długi – „Samorząd a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Czy mieszkańcy posiadają skuteczne narzędzia wpływu na politykę bezpieczeństwa miasta?”

11:45 - dr Dariusz Wróbel, (Instytut Historii UMCS Lublin): "Problem obrony granic i porządku publicznego podczas bezkrólewia, małoletniości i dłuższej nieobecności władcy w późnośredniowiecznej Polsce".

12:00 - mgr Marcin Hylewski, (Uniwersytet Śląski) - „Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w doktrynie geopolitycznej Cata-Mackiewicza”

12:15 - mgr Malwina Wojtala (Uniwersytet Śląski) - „Internauci w walce z terroryzmem na przykładzie muzyki, obrazków i gier online”

12:30 – 13:10 – przerwa kawowa

13:10 - lic. Anna Szczepaniak i Katarzyna Porc (Uniwersytet Wrocławski) - „Użycie broni biologicznej w świetle konwencji o jej użyciu z 74”

13:25 - dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus i dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska) – „Bezpieczeństwo zabytków w XXI wieku”

13: 40 - st. sierż Daria Łosicka z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach – „Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie”

13:55 - sierż. szt. Rafał Buras z Komendy Policji Miejskiej w Sosnowcu - „Zjawisko przemocy w rodzinie – przyczyny, podłoże oraz uwarunkowania prawne”

14:10 - mgr Marcin Kozak (Uniwersytet Śląski) – „Wokół zagadnień bezpieczeństwa i zagrożenia współczesnej rodziny”

14:25 - mgr Olga Tytko (Uniwersytet Śląski) - „Bezpieczeństwo danych osobowych w świetle najnowszych aktów prawnych"

14:40 - mgr Olgierd Abramski (Uniwersytet Śląski) - „Psychologiczna definicja bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście "fałszywego" poczucia bezpieczeństwa jednostki”.

14:55 - dyskusja

15:10 – 16:10 – przerwa obiadowa

16:10 - mgr Damian Domżalski (Uniwersytet Wrocławski) – „Obronność miasta Zawiercie w ramach działań jednostek miejskich i powiatowych”

16:25 - Irmina Dobrowolska (Sosnowieckie Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej) - „Zaburzenie poczucia bezpieczeństwa z powodu utraty dachu nad głową”

16:40 – mgr Anna Dziurowicz-Nowak (Stowarzyszenie Kobiety Dla Kobiet) - „Zagrożenia wewnątrz instytucji rozumianej jako miejsce pracy

17:00 - zakończenie

Partnerzy