Główne cele

- Działania na rzecz przestrzegania praw kobiet

- Wymiana doświadczeń zawodowych i społecznych

- Szkolenia pozwalające pomóc w zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej kobiet

- Aktywność kulturalna i rekreacyjna

- Ochrona i promocja zdrowia

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

- Spotkania z ciekawymi ludźmi

- Krajoznastwo

- Współpraca z Urzędem Miasta Sosnowiec oraz MOPS Sosnowiec, w celu pomocy rodzinom w ciężkiej sytuacji

Partnerzy