Władze stowarzyszenia

kdk
Prezes Stowarzyszenia
- Joanna Rebisz- Wojtala

Wiceprezes Stowarzyszenia - Grażyna Targosz

Sekretarz - Anna Dziurowicz

Skarbnik - Ewa Koba

 

KOMISJA REWIZYJNA

Barbara Nowak

Małgorzata Rusak

Alicja Nowak

Partnerzy